HYDROTAM-3D Pro

Deniz
Liman
Tasarım
Modelleme

Türkiye kıyı alanlarında rüzgar, dalga, akıntı iklimi, kirlilik ve  sediman taşınımı modellemeleri ile rüzgar ve dalga kaynaklı yenilenebilir enerji tahminleri için geliştirilmiş bir coğrafi bilgi sistemidir.

HYDROTAM-3D yazılım paketi 2000 yılında Prof. Dr. Lale Balas’ın öncülüğünde geliştirilmeye başlanmış ve 2009 yılında kurulan DLTM Yazılım Teknolojileri Ltd. Şti. aracılığıyla ticari kullanıma açılmıştır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından; rüzgar ve dalga enerji tahminlerini içeren Türkiye Rüzgar ve Dalga Enerji Atlasına HYDROTAM-3D Pro ile kolayca erişebilir ve mühendislik çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

 • Daha hızlı performans
 • Daha fazla işlevsellik
 • Daha kapsamlı veritabanı

HYDROTAM-3D PRO

Hydrotam-3D 2000 yılında geliştirilmeye başlanmıştır. Zaman içinde yazılım teknolojilerinin gelişimine ayak uydurmak için var olan modüller yeniden yazılmış, ilave modüller  eklenmiş ve veri tabanı yenilenmiştir.

2020 yılının Haziran ayında kullanıma sunulan Hydrotam-3D Pro bir önceki versiyon olan Hydrotam-3D’ye aşağıdaki özellikler ilave edilerek yeniden yazılmış:

 • Windows masaüstü uygulaması haline dönüştürülmüştür.
 • Veritabanı bulut tabanlıdır.
 • ECMWF rüzgar ve dalga verileri güncellenmiştir.
 • CFSR rüzgar verileri eklenmiştir.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü OMGİ verileri güncellenmiş ve ilaveten DOMGİ verileri eklenmiştir.
 • TUDES rüzgar verileri eklenmiştir.
 • Batimetri verileri tümkıyılarımızı kapsayacak şekilde güncellenmiştir.
 • Yenilenebilir enerji (rüzgar ve dalga enerjileri) modülleri eklenmiştir.
 • Fırtına kabarması modülü eklenmiştir.

PROF. DR. LALE BALAS

Kurucu ve CEO

Kıyılar Bizim İşimiz

HYDROTAM-3D Pro 1990 yılından bugüne saha çalışmaları ile doğrulanarak geliştirilmiş sayısal model çalışmalarının güncel bilgi teknolojileri ile modernize edilmesi sonucu ortaya çıkmış CBS tabanlı bir yazılım paketidir.

Lale Balas

Kullanım Alanları

Kıyılar, Denizler, Göller ve Lagünler

Kıyı ve Açık Deniz Yapıları

Su Kalitesi ve Kirlilik

Yenilenebilir Enerji

MODÜLLER

Rüzgar İklimi

Bir kıyı bölgesini etkileyen rüzgar özelliklerini belirtir.  Hemen hemen tüm kıyı ve deniz etkinliklerinde göz önüne alınması gereken temel unsurdur.

Dalga İklimi

Derin deniz belirgin dalga özelliklerinin belirlenmesi ve istatistiksel hesaplarının yapılmasını sağlayan Hydrotam-3D Pro modülüdür.

Dalga İlerlemesi

Geniş ve düzensiz batimetriye sahip alanlarda açık denizden eğik açıyla yaklaşan dalgaların özelliklerini ve değişimlerini hesaplayan Hydrotam-3D Pro modülüdür.

Kıyı Boyu Sediman Taşınımı

Kıyı boyu sediman taşınımında dalga kırılma parametreleri, dalga yaklaşım açısı ve sediman dane çapı en önemli etkenlerdir.

Akıntı Düzeni

Rüzgar ve gelgit kuvvetlerini, sıcaklık ve tuzluluk farklılıklarından kaynaklanan yoğunluk değişimlerini ve su tabanı sürtünmesini  benzeştiren bir modeldir.

Kirletici Taşınımı

Atık suların bırakıldığı kıyı bölgelerinde denizlerin doğal seyrelme kapasitelerini göz önüne alarak gerekli hesaplamaları yapan modüldür. 

Fırtına Kabarması

Fırtına sonucu yükselen deniz suyunun karaya ne kadar gireceğini hesaplayan Hydrotam-3D Pro modülüdür.

Liman İçi Çalkantı

Dalgaların liman veya kıyı koruma yapısı içerisine girerek çarptığı yapıdan kaynaklanan çalkantıları hesaplayan modüldür.

Su Kalitesi

Çalışma bölgesinde  su kalitesi parametrelerinin Hydrotam-3D Pro’ya girilerek çeşitli istatistiksel analizleri yapan modüldür.

Yenilenebilir Enerji

Türkiye anakarası için rüzgar enerjisi ve Türkiye kıyıları için dalga enerjisi değerlerini hesaplayan modüldür.

ALT MODÜLLER

Feç Hesaplama

Belli yönde esen bir rüzgarın açık sularda karalarla engellenmeden erişebileceği mesafenin ölçümüdür.

Batimetri

Türkiye kıyılarını kapsayan batimetrik verilerin bulunduğu modüldür.

Dalga Kırılması

Dalga iklimi ve ilerlemesinin bir alt modülüdür. Batimetri modülünden gelen eğim verileri kullanarak dalga kırılması  hesaplarını yapar.

Ölçümler

Oşinografik saha ölçüm verilerinin tarih bazında tutulduğu ve interaktif grafiklerinin çizildiği modüldür.

Telefon

+90-312-4848156

Fax

+90-312-4427684

E-Posta

info@dltm.com.tr

Adres

Gazi Üniversitesi Teknopark 323/1 Cadde C Blok No:10/50-C /03 Gölbaşı / Ankara