Ölçümler

ÖLÇÜMLER

Saha çalışmalarınızla elde ettiğiniz veya elinizde bulunan su kalitesi verilerini, parametreler halinde kayıt altına alabileceğiniz modüldür. Ölçümler modülü hydrotam-3d pro’ nun diğer modülleri gibi CBS tabanlı bir yazılımdır.

Karşılaştırmalı grafikler ve ileriye dönük projeksiyonlar için çeşitli istatistiksel metotlar kullanan Ölçümler modülü bir karar destek sistemidir.