HYDROTAM-3D PRO Kullanım Alanları

Kıyılar, Denizler, Göller, Lagünler

HYDROTAM-3D pro rüzgar, dalga, akıntı gibi doğa olaylarının bilimsel çalışmalar ile kıyılar, denizler, göller ve lagünler gibi su kütleleri üzerindeki etkilerini modelleyerek gelecekle ilgili projeksiyonlar yapmamızı sağlar.

Kıyı Yapıları

Kıyı alanlarının rüzgar ve dalga ikliminin belirlenmesi, inşa edilecek  kıyı yapılarının tasarımının ilk aşamasını oluşturur. Elde edilen bu veriler kullanılarak inşa edilecek yapının özellikleri belirlenir.

Su Kalitesi ve Kirlilik

Sanayi, deniz taşımacılığı, şehirleşme, turizm, deniz deşarjı ve  deniz kazaları ile  her geçen gün denizlerimiz artan bir hızla kirlenmektedir. HYDROTAM-3D pro Kirletici Taşınımı Modellemesi ile kirliliğin yayılmasına, çıkış noktası tespitine ve önlenmesine yönelik çözümler üretilir.

Yenilenebilir Enerji

HYDROTAM-3D pro yenilenebilir enerji çözümleri üretebilir. Türkiye kıyı bölgelerinde en optimum rüzgar santrali alanların tespit edebilir noktasal enerji üretim değerleri saptayabilir. Denizel alanlarda noktasal dalga enerjisi hesapları yapılabilir.