HYDROTAM-3D PRO Kullanım Alanları

Kıyılar, Denizler, Göller, Lagünler

HYDROTAM-3D pro rüzgar, dalga, akıntı gibi doğa olaylarının bilimsel çalışmalar ile kıyılar, denizler, göller ve lagünler gibi su kütleleri üzerindeki etkilerini modelleyerek gelecekle ilgili projeksiyonlar yapmamızı sağlar.

Kıyı Yapıları

Kıyı alanlarının rüzgar ve dalga iklimlerinin belirlenmesi, inşası yapılacak kıyı yapılarının tasarımına ilk aşamasını oluşturmaktadır. Elde edilen bu veriler kullanılarak İnşası yapılacak özellikleri belirlenerek optimum çözümler üretilir.

Su Kalitesi ve Kirlilik

Sanayi, deniz taşımacılığı, şehirleşme, turizm ve atıkların boşaltılmasının yanısıra oluşan deniz kazaları ile de her geçen gün denizlerimiz artan bir hızla kirlenmektedir. HYDROTAM-3D pro Kirletici Taşınımı Modellemesi ile kirliliğin  yayılmasına çıkış noktası tespitine ve önlenmesine yönelik çözümler üretilir.

Yenilenebilir Enerji

HYDROTAM-3D pro yenilenebilir enerji çözümleri üretir. Türkiye kıyı bölgelerinde en optimum rüzgar santrali alanların tespit edebilir noktasal enerji üretim değerleri hesaplayabilir. Denizel alanlarda noktasal dalga enerjisi hesapları yapabilirsiniz.