Rüzgar İklimi

RÜZGAR İKLİMİ MODELLEMESİ

Bir kıyı bölgesini etkileyen rüzgâr özelliklerini belirten rüzgâr iklimi, hemen hemen tüm kıyı ve deniz etkinlikleri için göz önüne alınması gereken temel unsurdur. HYDROTAM-3D PRO veri tabanında, Türkiye kıyılarının tüm Meteoroloji İstasyonlarının kuruluşlarından günümüze saatlik rüzgâr (yaklaşık olarak 1970-2016) verilerini içermektedir.  Tüm istasyonların yerleri, Türkiye haritası üzerinde CBS ortamında gösterilmektedir. Çalışılmak istenen denizel alan, harita üzerinde işaretlenebilmekte ve alana en yakın meteoroloji istasyonları harita üzerinde gösterilmektedir.  Kullanıcı çalışmak istediği istasyonu harita üzerinden seçebilmektedir. Seçilen istasyona ait saatlik rüzgâr verileri analiz edilmekte, aylık, yıllık ve mevsimlik rüzgâr gülleri sunulmaktadır.

Yıllık rüzgâr gülü, meteoroloji istasyonlarındaki ölçüm süresi boyunca, farklı yönlerden farklı hızlar ile esen rüzgârların oluşma oranlarını göstermektedir. Rüzgârın hangi yönden hangi yöne doğru esmekte olduğunu gösteren yön dilimleri, coğrafik yönlerle aynı seçilmiştir. Rüzgâr hızları, rüzgâr gülünün yanında ölçek olarak sunulmaktadır. Rüzgârın herhangi bir yönden oluşma sayıları rüzgâr gülünde gösterilmektedir. Mevsimsel rüzgâr gülleri, kış, sonbahar, ilkbahar ve yaz mevsimi aylarının rüzgâr verilerini gruplandırarak, yıllık rüzgâr gülüyle benzer çizimde sunmaktadır. Kış mevsimi, Aralık, Ocak, Şubat, ayları saatlik rüzgâr verilerini; İlkbahar mevsimi Mart, Nisan, Mayıs ayları saatlik rüzgâr verilerini; Yaz mevsimi Haziran, Temmuz, Ağustos ayları saatlik rüzgâr verilerini; Sonbahar mevsimi ise Eylül, Ekim, Kasım saatlik rüzgâr verilerini kapsamaktadır. Aylık ortalama ve en yüksek değer rüzgâr hızları da bir grafik olarak sunulmaktadır. Rüzgâr hızlarının aylık ortalamaları, meteoroloji istasyonlarının kurulduğu tarihten 2019 yılına kadar, o ay içindeki tüm rüzgâr hızlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmıştır.  Aylık en yüksek değerler olarak, aynı sürelerde o ay içerisinde gözlenen en yüksek, en düşük ve ortalama en büyük değerler (herhangi bir ay için, her yılın en yüksek değerlerinin ortalaması) verilmektedir.

 

Rüzgâr istatistiği olarak, “uzun dönem” ve “en büyük değer (ekstrem)” olmak üzere iki tür istatistiksel dağılım kullanılmıştır.  Uzun dönem istatistik zamansal olarak süreklilik gösteren verileri yani meteoroloji istasyonlarının kurulduğu tarihten 2019 yılına kadar ölçülen tüm saatlik verileri kullanmaktadır. Uzun dönem rüzgâr hızı, log-normal dağılım istatistiği ile incelenmiştir.  Tüm saatlik rüzgâr verilerinin, yönlere göre aşılma olasılıkları sunulmaktadır. İstenen yönden istenilen rüzgâr hızının yılda kaç saat aştığı hesaplanabilmektedir.

En büyük değer istatistiğinde ise, meteoroloji istasyonlarının kurulduğu tarihten 2019 yılına kadar ölçülen tüm saatlik verilerin içinden yıllık en büyük rüzgâr hızları kullanılmıştır.  Yıllık en büyük rüzgâr hızları Gumbel olasılık dağılımı ile incelenmiş ve Gumbel dağılım kağıdına yerleştirilerek sunulmuştur.  Noktalara en iyi uyan doğru çizilmiş ve verilerin kapsadığı süre dışına da uzatılmıştır. Herhangi bir yineleme dönemiyle oluşması beklenen rüzgâr hızları, çizimin üst yatay ekseninde gösterilmektedir.

Uzun dönem ve en büyük değer istatistikleri, Türkiye denizel alanını kapsayan 0,1 derece aralıklı yatay çözüm ağı üzerindeki her bir nokta için ECMWF (European Centre for Medium Range Weather Forecast)’in (OPER ve ERA) rüzgar veri setleri kullanılarak, her altı saatte bir üretilen 2000-2019 yılları arası analiz rüzgârları kulanılarak da yapılabilmektedir.

HYDROTAM-3D’den HYDROTAM-3D PRO’ya geçişte rüzgar kaynaklarının veri setinin çeşitlendirinin artırılmasına karar verilerek TUDES (Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi), DOMGİ (Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu), ve CFSR (Climate Forecast System Reanalysis 1979-2010) veri setleri HYDROTAM-3D PRO’ya dahil edilmiştir.

HYDROTAM-3D PRO çalışma alanına yönelik seçilen rüzgar veri setlerinden uygun olanı belirleyebilmeniz için farklı rüzgar setlerini karşılaştırarak çalışmalarınızı optimize etmenizi sağlar.

HYDROTAM-3D PRO sonuç odaklı bir mühendislik yazılımı olduğu için sunum ve raporlamalarda ekran çıktılarını kaydedebilmenizi ve grafiklerinizi renklendirmenizi sağlar.