Dalga İlerlemesi Modellemesi

DALGA İLERLEMESİ MODELLEMESİ

Geliştirilen dalga ilerlemesi sayısal modelinde, geniş ve düzensiz batimetriye sahip alanlarda açık denizden eğik açıyla yaklaşan dalgaların ilerlerken uğrayacakları değişimleri ve bunların sonucunda dalgaların sahip olacakları dalga yüksekliklerini benzeştirmek amacıyla, geliştirilmiş yumuşak eğim denklemleri çözülmektedir. Açık deniz dalgaları, rüzgâr etkisiyle oluşan dalgalardır. Düzensiz taban topoğrafyasına ve değişen su derinliklerine bağlı olan sığlaşma, sapma, dönme, yansıma, taban sürtünmesi ve kırılma etkileri benzeştirilmektedir.

Sığlaşma : Derin deniz dalgaları daha sığ sulara geçiş yaptığında deniz tabanı ve dalga arasındaki sürtünmenin dalganın hızını yavaşlatmasıyla dalga boyu azalır ve kabarmaya başlar. Bu süreç dalgaların kırılmasına kadar devam etmektedir.

Dalga Sapması : Derin deniz dalgaları kıyılara doğru hareket ederken sığ denize geçen bölümü sürtünmenin etkisiyle daha yavaş hareket eder ve kıyı topoğrafyasına dik gelecek şekilde dalga ilerleme yönünde sapma gerçekleşir.

Dalga Dönmesi : Dalgaların sığ alanlarda ilerlerken dalga kıran gibi engellere çarpması ve dalga enerjisinin iletiminin kısıtlanmasıyla beraber dalga dönmesi gerçekleşmektedir.

Dalga Kırılması  : Derin deniz dalgaları sığ sularda ilerlerken hızları azalır, dalga boyları küçülür ve dalga yükseklikleri artar. Dalga yüksekliği ile dalga enerjisinin doğru orantılı olması nedeniyle artan dalga enerjisini dalga taşıyamaz ve kırılır. Bu kırılmayla beraber dalga enerjisinin bir miktarı kıyıya veya dalga kırılma bölgesinde bir yapı var ise ona aktarılır.

Dalga transformasyonu sayısal modeli, iki boyutlu yumuşak eğim eşitliğiyle beraber dalga-akıntı ilişkisi modeli ve birleştirilmiş lineer olmayan sapma-dönme modelini kullanmaktadır. Dalga ilerleme modeli kullanılarak, liman içi çalkantının modellenmesi için gereken değerlerin elde edilmesinin yanı sıra sediment taşınımı için gereken gerilme akılısı dağılımı hesaplanmaktadır.

Dalga ilerleme alt modeli kullanılarak, rüzgâr etkisiyle derin denizde oluşan dalgalar kıyı bölgesine taşınmakta ve kıyı boyu dalga kırılma bölgesi belirlenerek bu bölgede sediman taşınımına etken olan gerilme akısı dağılımı hesaplanmaktadır. Dalga ilerleme alt modelinden elde edilen kıyı bölgesi dalga yükseklikleri, yaklaşım açıları ve gerilme akıları, dalga etkisiyle oluşan akıntı düzeninin benzeştirilmesinde girdi olarak kullanılmaktadır.