Fırtına Kabarması Modellemesi

FIRTINA KABARMASI MODELLEMESİ

Türkiye kıyılarında meydana gelen deniz baskınları; can ve mal kayıpları yaşanması, kıyı şeridinde  bulunan  tarım arazilerinin, yolların, konutların  vb. benzer yapıların   zarar görmesi ve bölgede yaşayan canlı türlerinin azalması gibi ülkemize maddi ve manevi kayıplar yaşatabilecek  olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Bu modülde fırtına kabarması ve deniz baskını CBS tabanlı ve WPF destekli olarak sayısal modellerle  simule edilerek; HYDROTAM-3D-PRO veri tabanında bulunan  Meteoroloji Gözlem  İstasyonları (OMGİ, DOMGİ), ECMWF (Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi), CFSR (İklim Tahmini Yeniden Analiz) rüzgar veri setleri kullanılarak bu rüzgarlardan dolayı oluşabilecek fırtına kabarması deniz seviyesi yüksekliği bulunur ve  sayısal yükseklik modeli yardımıyla bulunan bu deniz yüksekliğinin karadan içeri ne kadarlık alana etkiyeceği tahmin edilir.

Fırtına kabarması modülü zamana göre değişen, yatay ve düşeydeki hız bileşenlerini (üç boyutlu), sıcaklık ve tuzluluk dağılımını ve su düzeyi değişimini, üç boyutlu momentum ve süreklilik denklemleri dolaylı zaman adımlı (implicit) sayısal yöntem ile çözümlemektedir. Bu model tüm su alanlarında kullanılabilirken, derinliği 5m’den fazla olan su alanları için kullanılması önerilmektedir.