Batimetri

BATİMETRİ

Batimetri modülü, başta dalga modülü olmak üzere diğer  programlar için gereken batimetri verilerinin girildiği ve işlendiği modüldür. HYDROTAM-3D-PRO modüllerinde çalışılmak istenilen bölgenin batimetrisi kullanıcı tarafından bu modüle yüklenebildiği gibi Hydrotam-3d pro nun veri setlerindeki kullanıma açık olan batimetrelerden birini de çalışmanızda kullanabilirsiniz. sonra, diğer programlar tarafından derinlik verisi gerektiği zaman bu modül otomatik açılarak ilgili batimetri kullanıcı tarafından programa yüklenir.

Batimetri seçildikten sonra kullanıcıdan çalışma bölgesinin kıyısına paralel bir doğru çizilmesi istenir. Çizilen bu doğrunun kuzeyle yaptığı açı bulunarak batimetri içerisinde çalışma bölgesini temsil eden sığ ve ara (intermediate) deniz sınırı içerisinde kalan derinlik verileri kullanılarak çalışma bölgesine ait eğim çıkartılır. Modül içerisinde batimetri verileri istenilen kontür derinlikleri ve renkleri girilerek görselleştirilip bilgisayara kaydedilebilir.