Loading

Dalga Kırılması

DALGA KIRILMASI

Dalgaların sığ sulara doğru ilerlemesiyle beraber, sığlaşma dalga yüksekliğinde artmaya neden olmaktadır. Bu süreç fiziksel limit olan dalga dikliği (dalga yüksekliği/dalga uzunluğu) aşılıncaya kadar devam eder. Bu limit aşıldığında dalga kırılır ve enerjisini kırılma bölgesine aktarır. Kırılma genellikle dalga yüksekliğinin deniz derinliğinin 0.8 katına yakın olduğu bölgede meydana gelir. Enerjinin büyük bir kısmının kaybedilmesiyle beraber kırılma sonrası dalga yüksekliği oldukça azalmaktadır.

HYDROTAM-3D PRO dalga modülü içerisinde bulunan kırılma sayısal modelinde, kullanıcıların batimetri modülüne girdiği batimetriler kullanılarak, çalışma bölgesi içerisindeki sığ ve ara (intermediate) bölgedeki deniz derinliğinin ortalaması hesaplanarak kırılma hesabı için gereken taban eğimi otomatik olarak bulunur ve modele girdi olarak verilir. Model sayısal eşitlikler yardımıyla kırılmayı benzeştirerek, kırılma bölgesindeki dalga yüksekliğini, deniz derinliğini ve kırılma bölgesini belirler. Böylece kıyılara yapılacak olan yapılar için oldukça önemli olan bu parametreler hesaplanmış olur.

Shopping Basket