Loading
Hydrotam3D

Kullanım Alanları

Kıyılar, Denizler, Göller, Lagünler

HYDROTAM-3D pro rüzgar, dalga, akıntı gibi doğa olaylarının bilimsel çalışmalar ile kıyılar, denizler, göller ve lagünler gibi su kütleleri üzerindeki etkilerini modelleyerek gelecekle ilgili projeksiyonlar yapmamızı sağlar.

Su Kalitesi ve Kirlilik

  • Sanayi, deniz taşımacılığı, şehirleşme, turizm, deniz deşarjı ve deniz kazaları ile her geçen gün denizlerimiz artan bir hızla kirlenmektedir.
  • HYDROTAM-3D pro Kirletici Taşınımı Modellemesi ile kirliliğin yayılmasına, çıkış noktası tespitine ve önlenmesine yönelik çözümler üretilir.

Kıyı Yapıları

  • Kıyı alanlarının rüzgar ve dalga ikliminin belirlenmesi, inşa edilecek kıyı yapılarının tasarımının ilk aşamasını oluşturur.
  • Elde edilen bu veriler kullanılarak inşa edilecek yapının özellikleri belirlenir.

Yenilenebilir Enerji

  • HYDROTAM-3D pro yenilenebilir enerji çözümleri üretebilir.
  • Türkiye kıyı bölgelerinde en optimum rüzgar santrali alanların tespit edebilir noktasal enerji üretim değerleri saptayabilir.
  • Denizel alanlarda noktasal dalga enerjisi hesapları yapılabilir.
Shopping Basket